Köp och sälj

Säljes

Köpes

Vi vill köpa ved!

Du råkar inte ha någon ved att sälja? Gärna färdigkluven…

Vi behöver lite värme i Jonasstugan.

Kontakta Nicolas Lahache på lahache80@gmail.com eller 070 876 18 09.

Glad påsk! 🐣 och vänliga hälsningar

Anna och Nicolas i Jonasstugan

…………………………………………………………………………..