Tjänster och gentjänster

Behöver du hjälp med något eller har just du någon kompetens någon annan i byn skulle behöva? Här är platsen att fråga om tjänst eller erbjuda gentjänst.

Tjänster

Sökes: någon som kan hjälpa till och utbilda på hjärtstartare

Norrbergets samfällighetsförening har i samverkan med Norrskogens SFF köpt och monterat en hjärtstartare till Norrberget.

Naturligtvis hoppas vi inte att den ska behöva användas av någon i byn men vi behöver lära oss hur och när den används.

Vi söker därför kontakt med någon i byn som är ”utbildad” på hjärtstartare och har en HLR-utbildning i bagaget.

Vänligen kontakta då:
Svante Ljungquist
Tel: 070-533 15 90

Med vänlig hälsning
Svante

Gentjänster