Protokoll / verksamhet

Årsmötesdokument

Kallelse och dagordning årsmöte 2021
Bilaga kallelse årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse 2021

Kallelse och dagordning årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Prel. balans- och resultaträkning 2019
Budget 2020

Byalagets styrelse- och årsmötes protokoll

2021

Protokoll möte 19 januari 2021
Protokoll möte 24 mars 2021
Protokoll möte 1 juni 2021
Protokoll möte 18 augusti 2021
Årsmötesprotokoll 28 augusti 2021
Protokoll möte 17 november 2021

2020

Protokoll möte 9 november 2020
Protokoll möte 14 september 2020
Protokoll möte 1 juni 2020
Protokoll möte 20 april 2020
Protokoll möte 26 februari 2020
Årsmötesprotokoll 15 mars 2020
Protokoll möte 30 januari 2020

2019

Protokoll möte 12 december 2019
Protokoll möte 26 september 2019
Protokoll möte 20 maj 2019
Protokoll möte 8 april 2019
Konstituerande möte 7 mars 2019
Årsmötesprotokoll 2 mars 2019

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2019
Prel. balans- och resultaträkning 2019

Byalagets arkiv