Slitageavgift

Extra slitageavgift skall erläggas till vägföreningen

Vid uppförandet av bygglovspliktig anläggning/byggnad ökar slitaget på vägnätet i form av t. ex. transporter av material. Detta slitage omfattas inte av medlemsavgiften.

Årsstämman beslutade 2017 därför att:

  1. Extra slitageavgift skall betalas till vägföreningen av medlem som fått bygglov beviljat för bygglovspliktig anläggning/byggnad och avser att bruka vägen för transporterna (själv eller anlitar entreprenörer).
  2. Avgiftens storlek skall från årsmötet 2017 och framåt vara 5 000kr x antal kilometer till fastigheten/tomten.

Vänligen informera styrelsen vid beviljat bygglov moraekeby.vag@gmail.com.

Motion angående slitageavgift och protokoll årsmötet 2017:

Motion angående slitageavgift
Protokoll årsmöte 2017