Styrelse / stadgar

Styrelse Mora-Ekeby vägsamfällighet

Ordförande: Dan Åsander
Ledamot: Viktor Axelsson
Ledamot: Patric Larsson
Ledamot: Ola Lindquist
Ledamot: Anna Lena Söderling
Suppleant: Torgny Eriksson
Suppleant: Petter Ericsson
Du når styrelsen på moraekeby.vag@gmail.com

Revisorer: Leif Lantz och Ingegerd Ånestrand
Revisorssuppleant: Kristina Morvik.

Valberedning: Peter Sjöquist och Lennart Lindblom.

Stadgar Mora-Ekeby samfällighetsförening

Nya stadgar gällande från 24 mars 2024
Stadgar gällande från 23 november 2023

Stadgar gällande från 24 januari 1997