Styrelse / stadgar

Styrelse Mora Byalag

Ordförande: Kent Söderling, 072-511 88 38
Kassör: Ingegerd Ånestrand, 070-972 67 64
Ledamot: Philip Hedström, 073-694 96 92
Ledamot. Helena Lindqvist, 070-314 09 03
Ledamot: Ann Grenabo, 070-767 88 53
Suppleant: Robert Isaksson, 070-559 53 53
Suppleant: Finn Habbor, 073-640 62 11

 

Du når alla i styrelsen på morabyalag@moraby.se

Revisor: Erik Boholm och Ove Randberg
Valberedning: Att beslutas om…

Webbansvarig: Kent Söderling, webbansvarig@moraby.se

Stadgar Mora Byalag 2021
Stadgar Mora Byalag 2019
Stadgar Mora Byalag 2012