Aktuellt i Mora by

Julbord i puben lördagen den 7 december

Läs mer och anmäl dig här…

Årets sista pub på fredag den 15 november!

Från 19:00 till 22:30

Fotboll, Idol eller pub…..
Man kanske har tid till allt….

I alla fall öppnar vi kl. 19:00. Går hem kl. 22:30

Välkomna!

Peder & Lena

Påminnelse om motioner till byalagets årsmöte 2020

På 2019-års årsmöte antogs nya stadgar för byalaget som säger att årsmötet skall hållas under årets första kvartal. Motioner till kommande årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december innan kommande årsmöte.

Har du någon motion till årsmötet 2020, skall den vara styrelsen tillhanda senast den 1 december 2019
Sänd din motion via e-post: byalaget@moraby.se eller lägg ett brev i brevlådan till:
Ing-Britt Engman, Mora Lilla Solrosen, 635 05 Eskilstuna