Aktuellt i Mora by

Kommande vägarbeten

Under vecka 23 med preliminär start tisdag 2 juni

Vi har idag haft besök av Svevia och har tillsammans åkt sträckorna och gått igenom vad som ska göras.

Det är nu bestämt att beläggningsarbeten kommer att utföras i vecka 23 med preliminär start tisdag 2 juni.

Arbetena planeras att ta två dagar och man jobbar långa arbetspass, från c.a. 6.30 till 20-tiden. Kanske längre om det behövs.

Under tiden arbetena pågår kommer det att vara stora problem med framkomligheten. Man behöver räkna med att få vänta och i värsta fall går det inte att passera under vissa tider.

Vi rekommenderar därför att ni försöker åka så lite som möjligt dessa två dagar och planerar för längre restid än normalt. Stäm av så att ni inte planerat för några leveranser, bokade tider eller liknande.

Mer information med exaktare tider kommer någon dag innan jobben påbörjas.
Vi kommer även att informera Postnord, EEM, skolskjuts, SOS Alarm m.fl. om störningarna.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Mora-Ekeby vägsamfällighet
moraekeby.vag@gmail.com

Mora by midsommarfirande inställt

Det är med stor sorg i hjärtat som vi måste meddela att vårt traditionsenliga gemensamma midsommarfirande i Mora by måste ställas in i år.

Hälsningar från midsommarkommittén.

Midsommartal 1956

Vägarbetet startar någon gång v.22-24!

Arbetena kommer att ske någon gång i vecka 22-24 och utförs av Svevia. Tidsåtgången är beräknad till c.a. 4 dagar.

De dagar jobbet utförs kommer det att bli lite rörigt på våra vägar men vi hoppas att ni har förståelse för detta.
Mer information kommer när tid och datum bestämts.

Då dikesjusteringar utförts behöver vi i år inte slå vägkanterna längs våra ”asfaltsvägar”. Längs våra grusvägar sker slåtter som vanligt.

Styrelsen Mora Ekeby Vägsamfällighet