Länk till gamla bildgalleriet

 

Mora Byalag

Kallelse till årsmöte den 3 mars 2018!

Dagordning för årsmöte 2018-03-03

Plats: Puben Hönan och Galten

Tid: Kl. 10.00

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts i rätt tid.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 5. Revisionsberättelse för verksamhets/räkenskapsåret.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Fastställande av medlemsavgifter.
 8. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret (kalenderår).
 9. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.
 10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år.
 11. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
 12. Val av två (2) medlemmar till valberedningen.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas.

Välkomna.

Styrelsen Mora Byalag

…………………………………………………………………………………………………

Mora-Nappet.

3 mars klockan 13 vid badhagen.

Ta med fikakorg och pimpeldon.

Byalaget bjuder på grillad korv.

Med reservation för att isen är OK.

 

Prisutdelning.

Sker i puben klockan 19.

Vårt vandringspris går vidare till den som fångat den största fisken.

Vi har även några tröstpriser!

 

Fisksoppa.

Klockan 17 serverar Maivor sin mustiga fisksoppa med tillbehör och hembakt bröd.

Kostnad 100 kr. Betalas senast 25 feb via switch till 0708243692 eller kontant till Maivor

Puben håller öppet så ta med ditt klippkort.

Välkomna