Länk till gamla bildgalleriet

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Mora Byalag 

Kallelse till årsmöte lördagen den 2 mars 2019

Dagordning för årsmöte 2019-03-02

Plats: Puben Hönan och Galten

Tid: Kl. 10.00

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts i rätt tid.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 5. Revisionsberättelse för verksamhets/räkenskapsåret.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Fastställande av medlemsavgifter.
 8. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret (kalenderår).
 9. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.
 10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år.
 11. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
 12. Val av två (2) medlemmar till valberedningen.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. -Styrelsens förslag på nya stadgar. Se bilaga
 15. Övriga frågor.
 16. Mötet avslutas.

 

Mora-Nappet.

2 mars klockan 13 vid badhagen.

Ta med fikakorg och pimpeldon.

Byalaget bjuder på grillad korv.

Med reservation för att isen är OK.

 

Prisutdelning. Sker i puben klockan 19.

Vårt vandringspris går vidare till den som fångat den största fisken.

 

Puben är öppen från klockan 18.

Den som önskar kan beställa Maivors krämiga fisksoppa med smör och bröd.

Kostnad 100 kr. Serveras klockan 18:30.

Betalning till switch Christer 0708-24 36 92 eller kontant till Maivor.

Vill du äta? Betala senast den 23 februari.

 

Pub och fisksoppa kommer att ske även om vi ej kan utföra fisketävlingen.

 

Välkomna.

Styrelsen Mora-Byalag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.