Länk till gamla bildgalleriet

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Vi önskar er alla en lugn och fridfull jul.

 

Ett gott ,nytt, outforskat år 2019.

 

Styrelsen i Mora Byalag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.