Aktuellt i Mora by

Friluftsgudstjänst

Söndagen den 9 augusti kl. 13:00

vid Sågen i Mora by

Varmt välkomna
Vi bjuder på fika efteråt och vi kommer att hålla social distans. 
Väl mött!

Mora byalag/Marianne Sjöquist 

Inbjudan till friluftsgudstjänst

Årsmöte Mora Ekeby vägsamfällighetsförening
lördag 29 augusti kl. 10:00 Puben Hönan & Galten

Årsmöte Mora Ekeby vägsamfällighetsförening kl. 10:00 lördagen den 29 augusti i Hönan & Galten (Puben)
Kallelse och dagordning  för mötet samt verksamhetsberättelse för 2019-2020 nedan.

Kallelse till vägsamfällighetens årsmöte 29 augusti 2020
Verksamhetsberättelse Mora Ekeby Vägsamfällighetsförening 2019-2020