Protokoll / verksamhet

Årsmötesdokument

Kallelse och dagordning årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Prel. balans- och resultaträkning 2019
Budget 2020

Byalagets styrelse- och årsmötes protokoll

2020

Protokoll möte 30 januari 2020

2019

Protokoll möte 12 december 2019
Protokoll möte 26 september 2019
Protokoll möte 20 maj 2019
Protokoll möte 8 april 2019
Konstituerande möte 7 mars 2019
Årsmötesprotokoll 2 mars 2019

Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2019
Prel. balans- och resultaträkning 2019

Byalagets arkiv