Styrelse / stadgar

Styrelse Mora Byalag

Ordförande: Eva Strömvall, 070-201 98 11
Kassör: Ingegerd Ånestrand, 070-972 67 64
Ledamot: Leif Lantz, 070-510 84 93
Ledamot. Helena Lindqvist, 016-14 09 05
Ledamot: Mikael Lundkvist, 070-244 77 51
Suppleant: Robert Isaksson, 070-559 53 53
Suppleant: Kent Söderling 072-511 88 38

Du når alla i styrelsen på morabyalag@moraby.se

Revisor: Erik Boholm och Ove Randberg
Valberedning: Marianne Sjöquist och Mattias Göransson

Webbansvarig: Kent Söderling, webbansvarig@moraby.se

Stadgar Mora Byalag 2019
Stadgar Mora Byalag 2012