Hjärtstartare

Telefonnummer till Norrbergets och Norrskogens hjärtstartare:
Bo-Göran Ulfberg 070-565 76 52
Leif Axdorph 070-603 40 96
Henna Schmidt 072-961 38 12

Norrberget och Norrskogen har som tidigare meddelats inköpt en hjärtstartare. Den är självinstruerande med svensk röst och är tänkt att endast användas vid hjärtstopp.

För att göra den tillgänglig för andra än närboende har vi lagt ut  telefonnummer till några av oss som inte arbetar och bor alldeles i närheten.
Skulle inte någon av oss vara hemma finns adress och karta nedan.

Obs! Vi är dock inte utbildade i HLR men kan köra ut den vid akut behov.

Användning av hjärtstartare sker som komplement till hjärt och lungräddning (HLR) vilket i coronatider inte rekommenderas ( åtminstone inte inblåsning om jag fattat det rätt).

Det första man gör är att ringa 112.
Du kan också förbereda dig genom att titta igenom den här webbinstruktionen från Röda Korset –
Våga rädda liv

Hjärtstartaren är anmäld till hjärtstartarregistret.

Platsen är i carporten hos Henna & Joachim på Mora Norrberget, se bild nedan
Länk till karta på Eniro

Telefonummer:
Bo-Göran Ulfberg 070-565 76 52
Leif Axdorph 070-603 40 96
Henna Schmidt 072-961 38 12