Byalaget

Mora Byalag startade i september 1993.

Byalaget har till uppgift att:

  • tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
  • stödja bevarandet av Mora by och dess kulturella arv.
  • stödja gamla traditioner och skapa nya.
  • tillvarata byns intressen gentemot utomstående t ex statliga eller kommunala myndigheter.

Medlemskap i byalaget erbjuds samtliga inom Mora och byalaget är opolitiskt.