Aktuell information

Styrelsens kontaktuppgifter (Moraekeby.vag@gmail.com)

Vi söker dig som är intresserad att ingå i Vägföreningens styrelse.

Mora-Ekeby vägförening, där alla fastighetsägare är medlemmar, ansvarar för skötsel av våra gemensamma vägar i området.

Styrelsen behöver nu påfyllning med personer som vill vara med och ta ansvar för detta viktiga ändamål.

Hör gärna av dig till oss i valberedningen:
Peter Sjöquist mail: peter.sjoquist@telia.com
Lennart Lindblom mail: lelle.lindblom@gmail.com

På förekommen anledning

När entreprenören nu i maj 2023 skulle ta hand om våra grusvägar; hyvla, sanda, salta, vattna med mera kom entreprenören INTE fram på alla vägar på grund av att markägare inte ansat sin växtlighet.

Runt midsommar kommer kantklippning att ske.

Det här är det som gäller:

Vägområde och skötsel av växtlighet
  • Vägområdet är 1 meter från vägens kant. Du får inte sätta mur, staket eller växtlighet inom det området
  • Fastighetsägaren ansvarar för att ansa häckar och träd. Inga grenar och kvistar från fastigheten får hänga över körbanan på lägre höjd än 4.6 meter
    Buskar och häckars höjd får inte vara över 80 cm vid utfarter/korsningar för fri sikt.
  • Tänk på placeringen av sopkärl för att underlätta för våra vägentreprenörer
  • Var försiktig när du gräver, fiber till bredbandet ligger i vägen, anslutningar går därifrån in till din fastighet
  • Inom vägområdet har vägföreningen rätt att dika, slyröja och avverka träd.
    Bilden nedan ger en fingervisning om vad som är praxis.