Aktuell information

Faktureringen i år har till stora delar skett via mejl, vänligen meddela styrelsen om ni inte fått faktura.

…………………………………………………………………….

16 juli 2017

Vägavsnittet Sundbyholmsvägen till Ramsundsån är inte bra och vi jobbar för fullt med att få hit de som kan laga vägskadorna. De som kan utför lagningen är få och har mycket att göra men vi kämpar på för att få hit dem.

Med vänlig hälsning

Leif Björklund

December 2016

Vädjan till medlemmar: Snöröjning, sopkärl, vänligen underlätta för snöplogning samt annan trafik genom att placera era sopkärl så att de inte står i vägen, hinder ska inte finnas närmare körbanekant än 1 meter.

Potthål: Grus finns hemma, det går bra att hämta för att fylla i några potthål för bättre väg och lägre kostnad. Tack på förhand!

Ny vägentreprenör: Vår tidigare entreprenör har sagt upp kontraktet om vägunderhåll så vi har upphandlat ett nytt kontrakt efter offertförfrågan till 6 olika entreprenörer. Vi ka med glädje meddela att vi nu har avtal med Christer Hedström från 1 december 2016. Uppdraget består bland annat av -Snöröjning ska utföras vid fem-åtta centimeters snödjup. Vägarna ska vara framkomliga och plogade till kl 06:00 och till kl 16:00.

-Halkbekämpning kommer att utföras vid behov, d.v.s. vid halt väglag på hela eller delar av vägsträckorna (det går även bra för oss alla medlemmar att göra en insats och sanda själva, sand finns i välfyllda blå sandlådor).

Privata vägavsnitt: Om ni har behov av ovan tjänster kontaktar ni Christer direkt för pris och överenskommelse. Tel 070-824 36 92, 016-960 88.

November 2016 Slitageavgift: Staffan Göransson har blivit utsedd av styrelsen att utreda frågan om slitageavgift och förbereda förslag som kan presenteras i god tid inför nästa årsmöte. Tips, synpunkter och förslag är välkomna.  goransson.staffan@gmail.com
Vägbeläggningsgruppen: Vägbeläggningsgruppen som utsågs på Årsmötet, har haft ett första uppstartsmöte.
För tillfället finns inget konkret att kommunicera då detta arbete nyligen har påbörjats.

Väghyvling: Väghyvling av grusvägar är planerad att utföras i vår efter att tjälen släppt.