Pubkort

Du som är medlem får köpa pubkort.

10 ”klipp” 250 kr.

 

Köp av oss:

Maivor, Backgården 96088

Ingegerd, Sörgården 96448

Danne, Lisselgården 070-6036621

Monika. Sjöviksbacken  073-3130290