Pubkort

Du som är medlem i Mora byalag och är 20 år och över får köpa pubkort.
Är du inte medlem? Se http://www.moraby.se/byalaget/bli-medlem/

10 ”klipp” kostar 250 kr.
Normalt sett kostar en öl eller ett glas vin 1 ”klipp” men kan vid speciella temakvällar kosta mer.

Här kan du köpa pubkort:

Maivor, Backgården 016-960 88
Ingegerd, Sörgården 016-964 48
Danne, Lisselgården 070-603 66 21
Monika. Sjöviksbacken  073-313 02 90