Instruktioner pubvärd

För pubkvällar gäller lagen om serveringstillstånd för slutna sällskap vilket enligt Lawline innebär:
-”Serveringstillstånd krävs inte om serveringen i) avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, ii) sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och iii) äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Alla tre undantag för serveringstillstånd måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.”

Enligt styrelsen uppfyller vi numera lagen:

i) Endast medlemmar i Mora byalag äger tillträde och endast efter att ha svarat på inbjudans OSA.
ii) Inget vinstintresse, alla eventuell vinst från skillnaden mellan ett klipp och priset drycken går oavkortat tillbaka till byalaget.
iii) Ingen yrkesmässig försäljning sker i Hönan och Galten

Så här gör du din kväll som pubvärd så smidigt som möjligt:

Nycklar

Nycklar till puben och förrådet hämtar du hos Ingegerd Ånestrand, Mora Sörgården 070-972 67 64. Kolla så att hon är hemma bara.

Inbjudan

Gör en enkel inbjudan per mejl med pub med tider, datum, eventuella teman eller aktiviteter, OSA och vem/vilka som står i puben, senast måndag i pubveckan.
Skicka inbjudan till webbansvarig@moraby.se som sänder inbjudan till medlemmarna (och håller reda på gästlistan.)

OSA och gästlista

För att uppfylla lagen kräver vi numera att pubvärdar på förhand vet vilka som kommer respektive kväll.
OSA skall vara besvarad senast kl. 19:00 dagen innan pubkvällen.
Gästlista skall tas med till puben och prickas av i vederbörlig ordning

Ingen inbjudan sätts upp på vare sig anslagstavlor eller webben!

Påfyllning av puben

När du har hämtat nyckeln till puben och kommer dit så skall sortimentet vara påfyllt av den förra pubvärden. Om inte, meddela webbansvarig@moraby.se.

Bassortiment:
Staropramen, lager – X st
Guiness, mörk – X st
A ship full of IPA – X st
Rött vin, box – X st
Vitt vin, box – X st
Rosé, box under sommarmånaderna – X st
Cider, med alkhol – X st
Festis – X st
Loka – X st
Alkoholfri öl – X st

Som värd får du också köpa snacks och tilltugg, kvitto till Ingegerd.

Om du som pubvärd vill ha något extra utöver bassortimentet så får du inhandla det. Tänk bara på om den skall kosta 1 eller 2 klipp.

Efter utförd pubkväll är det den som har haft puben som ser till att bassortimentet blir uppfyllt igen. Därefter lämnar du kvitton till Ingegerd ser hon till att du får kompensation för inköpen.

Kylen tömd och allt på sin plats.

Sommartid/vintertid

Tänk på att slå på kylskåpet torsdag kväll eller fredag morgon. Om det är kallt i puben, kontakta Maivor Hedström, 070-428 83 50.

Öppettider

Pubens öppettider bestämmer du själv men stänger inte senare än 24.00.

Klippkort

Klippkort säljs endast av utvalda runt om i byn, 250 kr styck. Se Pubkort

Absolut ingen försäljning i Puben.

Priser

1 klipp för en öl, ett glas vin eller alkoholfri öl.
Festis och Loka är utan kostnad.

Städning

Puben städas senast dagen efter.
Tomglas liksom sopor tar du hand om själv, kolla att det inte ligger några tomflaskor, skräp eller fimpar runt puben.
Diska glas, dammsug golven vid behov, städa toan.
Stäng av kylskåpet och lämna dörren med liten springa.

Din belöning

Utöver möjligheten att träffa andra trevliga människor utgår en fri öl eller ett glas vin till arbetande bartenders.

Vid förhinder

Om du skulle få förhinder att stå i puben utlovat datum är det förstås bra om du själv kan ordna med ersättare. Om det inte funkar, kontakta Ingegerd.

Funderingar?

Slå en signal till Ingegerd Ånestrand 016-964 48, 070-972 67 64